Prensiplerimiz

“Hukuk” kelimesinin bünyesinde taşıdığı derin manevi anlamlar ile “avukatlık mesleği”nin beraberinde getirdiği etik değerlerin ve sorumlulukların farkındayız. Bunların yanı sıra avukatlık mesleğinin bir yönüyle de maddi kazanç amacına matuf olduğunda kuşku yoktur.

Hiçbir ayırım yapmadan tüm ekibimiz olarak Hukuk – Avukatlık Mesleği – Maddi Kazanç üçlemindeki uç noktaların bileşkesini alabilecek mesleki bilgi ve tecrübeye, kabiliyete ve değer yargılarına sahibiz.

Müvekkillerimize dair özel veya ticari her türlü bilgi bizim için “sır” niteliğinde olup en üst düzeyde önem taşır. Müvekkillerimizin Osman Aksu Avukatlık Ofisi’ne sağladığı bilgiler, profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulur. Müvekkillerimizin açık ve yazılı talimatları olmadan asla ve asla üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Menfaat çatışması ihtimalinin doğması üzerine, maddi kazanç getirisi düşünülmeksizin durum derhal hem mevcut hem de potansiyel müvekkillerimize bildirilir.

Ezcümle, avukatlık mesleğini icra ederken gerek müvekkillerimizle, gerek karşı tarafla gerekse de meslektaşlarımızla olan ilişkilerimizde Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kurallarına uygun olarak hareket ederiz.