Çalışma Alanları

Bankacılık & Finans Hukuku

 • Devralma Finansmanı
 • İslami Finans Hukuku
 • Kurumsal Finansman
 • Proje Finansmanı
 • Sermaye Piyasaları
 • Şirket Finansmanı
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı
 • Varlık Finansmanı
 • Yapılandırılmış Finansman

Ticaret Hukuku

 • Enerji
 • Fikri ve Sınaî Mülkiyet
 • Gümrükler ve Serbest Bölgeler
 • İcra & İflas ve Tasfiye Hukuku
 • Lisans & Distribütörlük
 • Medya & Eğlence
 • Rekabet
 • Reklam ve Pazarlama
 • Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Taşımacılık
 • Telekomünikasyon
 • Tüketici Düzenlemeleri

Şirketler Hukuku ve Birleşmeler & Devralmalar

 • Devralmalar
 • Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Hissedarlar Sözleşmesi
 • Hukuki İnceleme
 • Ortak Girişim
 • Özelleştirme
 • Risk Sermayesi & Girişim Sermayesi
 • Yönetim Satınalma işlemi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İş Hukuku Davaları
 • İş Sözleşmeleri
 • İşten Çıkarma ve İstifalar
 • İşyeri Güvenliği ve Sağlığı
 • Outsourcing / Altişverenlik
 • Sendika
 • Tazminat & Haklar
 • Toplu İşten Çıkarma

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Anahtar Teslimi Projeler
 • FIDIC Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Gayrimenkul Hukuki İnceleme
 • İmar Hukuku
 • İnşaat & Mimarlık
 • Kiralama ve Satış Sözleşmeleri
 • Yatırım ve Planlama

Yargılama ve Takip İşlemleri

 • İcra Hukuku ve Tahsilat İşlemleri
 • İflas
 • Sulhen Çözüm
 • Tahkim
 • Uyuşmazlıkların Çözümü

Enerji Hukuku

 • Birleşme ve Devralma Projeleri
 • EPC Sözleşmeleri
 • Özelleştirme
 • Proje Finansmanı
 • Tedarik Sözleşmeleri

Yabancılar Hukuku

 • Çalışma İzni
 • Diploma Denklik
 • İkametgah İzni
 • Vatandaşlık
 • Vize